دبیرستان دخترانه دارالقرآن الکریم (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 اصفهان

جوان بسیجی باید آنچنان خود را بسازد که مثل شمعی پروانه ها را دور خود جمع کند.

امام خامنه ای (مدظله العالی)

موفقیت دانش آموزان در کسب رتبه های استانی مسابقات فرهنگی و هنری

مدارک لازم ثبت نام پایه دهم سال تحصیلی 1399-1398

موفقیت دانش آموزان در کسب رتبه های استانی مسابقات معارف قرآن

رتبه های برگزیده درسی دانش آموزان در آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله دوم در ناحیه و استان سال تحصیلی 1398-1397

کسب رتبه های برگزیده مدرسه در آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله دوم 1398-1397