دبیرستان دخترانه دارالقرآن الکریم (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 اصفهان

جوان بسیجی باید آنچنان خود را بسازد که مثل شمعی پروانه ها را دور خود جمع کند.

امام خامنه ای (مدظله العالی)

برنامه کلاسهای تقویتی تابستان 97

اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی

زمان ثبت نام دانش آموزان دارالقرآن

زمان ثبت دانش آموزان دارالقرآن دوره اول

روز چهارشنبه97/3/30الی 97/4/6

اسامی ذخیره مصاحبه دانش آموزان دارالقران

اسامی پذیرفته شدگان مصاحبه دانش اموزان دارالقرآن

مشاهده مطالب قدیمی تر...