دبیرستان دخترانه دارالقرآن الکریم (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 اصفهان

جوان بسیجی باید آنچنان خود را بسازد که مثل شمعی پروانه ها را دور خود جمع کند.

امام خامنه ای (مدظله العالی)

موفقیت دانش آموزان در کنکور سراسری سال 1398

موفقیت دانش آموزان در کسب رتبه های استانی مسابقات فرهنگی و هنری

موفقیت دانش آموزان در کسب رتبه های استانی مسابقات معارف قرآن

رتبه های برگزیده درسی دانش آموزان در آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله دوم در ناحیه و استان سال تحصیلی 1398-1397

کسب رتبه های برگزیده مدرسه در آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله دوم 1398-1397

مشاهده مطالب قدیمی تر...