دبیرستان دخترانه دارالقرآن الکریم (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 اصفهان

قبولی کنکور97

قبولی کنکور 97

کسب رتبه اول استان

برگزیدگان مسابقات فرهنگی و هنری

برگزیدگان مسابقات معارف قرآن سال تحصیلی1397-1396

رتبه های برگزیده آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله اول

اسامی پذیرفته شدگان آزمون سراسری در دانشگاه ها سال 1396

برگزیدگان مسابقات فرهنگی هنری

برگزیدگان مسابقات معارف قرآن

رتبه برتر ازمون علمی

 

مشاهده مطالب قدیمی تر...