دبیرستان دخترانه دارالقرآن الکریم (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 اصفهان

کسب رتبه اول استان

برگزیدگان مسابقات فرهنگی و هنری

رتبه های برتر امتحانات ترم اول

موفقیت در آزمون پیشرفت تحصیلی در مرحله دوم

موفقیت دانش آموزان در آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله دوم

برگزیدگان مسابقات معارف قرآن سال تحصیلی1397-1396

رتبه های برگزیده آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله اول

اسامی پذیرفته شدگان آزمون سراسری در دانشگاه ها سال 1396

برگزیدگان مسابقات فرهنگی هنری

برگزیدگان مسابقات معارف قرآن

مشاهده مطالب قدیمی تر...