دبیرستان دخترانه دارالقرآن الکریم (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 اصفهان

کسب رتبه برتر در آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله اول

قبولی کنکور97

قبولی کنکور 97

کسب رتبه اول استان

برگزیدگان مسابقات فرهنگی و هنری

رتبه های برتر امتحانات ترم اول

موفقیت در آزمون پیشرفت تحصیلی در مرحله دوم

موفقیت دانش آموزان در آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله دوم

برگزیدگان مسابقات معارف قرآن سال تحصیلی1397-1396

رتبه های برگزیده آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله اول

مشاهده مطالب قدیمی تر...