دبیرستان دخترانه دارالقرآن الکریم (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 اصفهان

تماس با ما

آدرس دبیرستان دخترانه  دور دوم دارالقرآن:

خیابان ابوذر،کوچه شاهزاده ابراهیم27،روبروی مجتمع فرشادی

شماره های تلفن دبیرستان : 32331955