دبیرستان دخترانه دارالقرآن الکریم (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 اصفهان

اردوی تفریحی- فرهنگی

برنامه کلاسهای تقویتی تابستان 97

اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی

زمان ثبت نام دانش آموزان دارالقرآن

زمان ثبت دانش آموزان دارالقرآن دوره اول

روز چهارشنبه97/3/30الی 97/4/6

اسامی ذخیره مصاحبه دانش آموزان دارالقران

اسامی پذیرفته شدگان مصاحبه دانش اموزان دارالقرآن

جشن ولادت حضرت زهرا (س)

برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله اول 1397-1396

برگزاری نمایشگاه کتاب1397-1396

اسامی پذیرفته شدگان آزمون سراسری در دانشگاه ها سال 1396

مشاهده مطالب قدیمی تر...